Joost van Hooff - moties

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 9 juli 2018, hebben kennisgenomen van de Statenvoordracht Kaderbrief 2019 (VD-38),

Read More