Joost van Hooff - moties

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 16 december 2013
Onderwerp: Geen extra verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa

Read More

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 18 november 2013, kennis genomen te hebben van Statenvoordracht nr. 61 Interprovinciale Waddenvisie "Wadden van Allure"

Read More