Joost van Hooff - spreekteksten

Voorzitter, vandaag bespreken we de Kaderbrief. Een afgeleide van het coalitieakkoord 2015 “Ruimte voor Groei”.

Read More

Dank u wel voorzitter.

Voorzitter, deze voordracht is het voorstel om de komende twee jaar (tot 2020) te investeren in het oplossen van de meest urgente fietsknelpunten op provinciaal en gemeentelijk gebied.

Read More

Voorzitter,

Mijn fractie steunt het verhogen van de exploitatiebijdrage met als doel een aantal verbeteringen/aanpassingen in het voorliggende concept vervoerplan te realiseren.
Kritische noot blijft wel dat wij de specifieke pilot Huizen m.b.t. deelfietsen niet kunnen steunen.

Read More