Joost van Hooff - spreekteksten

Voorzitter,

Mijn fractie steunt het verhogen van de exploitatiebijdrage met als doel een aantal verbeteringen/aanpassingen in het voorliggende concept vervoerplan te realiseren.
Kritische noot blijft wel dat wij de specifieke pilot Huizen m.b.t. deelfietsen niet kunnen steunen.

Read More

Voorzitter,

In de behandeling van de Kaderbrief in 2015 heeft mijn fractie de zorgen geuit die zij heeft over de financiële situatie van de provincie NH na 2020/2021.
De reservepotten zijn dan leeg en wat dan?

Read More

Voorzitter, vandaag is het ja of nee tegen PMI en PMO. Ik begin met het PMO, mijn fractie heeft daar geen bezwaar tegen, dus wij stemmen voor voordracht 74. Ik heb wel wat opmerkingen over PMI.

Read More