Joost van Hooff - spreektekstenVoorzitter,

Vandaag besluiten wij over het PIP, het gedeelte tussen Laren en Hilversum.

Read More

Voorzitter,

M.b.t. de Kaderbrief het volgende:
Vorig jaar al door mij verwoord, mijn fractie blijft zich zorgen maken over de financiële positie na 2019 van de provincie. Ik stel PS dan ook voor om in 2017, 2018 eens goed te praten met elkaar over de financiële situatie NA 2020.

Read More

Voorzitter,

In 2014, 8 september, hebben wij in de commissie M&W aangegeven geen bezwaar te hebben tegen brugbediening op afstand.

Nu ligt voordracht 29-2016 voor.

De PVV maakt zich zorgen over het feit dat er signalen zijn (gehoord in de laatste commissievergadering M&F) over het niveau van bemanning in de centrale.

Read More