Joost van Hooff - vragen

Het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij aanvullende vragen wil stellen aan het College inzake zijn op 1 december 2016 binnengekomen set Statenvragen “Horrordossier N23 Westfrisiaweg nieuw hoofdstuk” (138-2016).

Read More

Het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Read More

Het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij aanvullende vragen wil stellen aan het College inzake zijn op 17 juni 2016 binnengekomen set Statenvragen “Provincie te paard voor betere dienstregeling Kennemerlijn” (78-2016).

Read More