Marco Deen - spreekteksten

Voorzitter, vandaag bespreken we de Kaderbrief 2023, die als basis moet gaan dienen voor de Programmabegroting 2023, die later dit jaar wordt besproken.

Voorzitter, en ik zeg dit zonder enig sarcasme: de PVV houdt haar hart vast. Want de druk op onze samenleving neemt op veel vlakken steeds verder toe en de spanningen in het land stijgen. Er is een groeiende onvrede bij de Nederlandse bevolking. En dat is zéér terecht.

Read More

Voorzitter, vandaag bespreken we de Jaarstukken van 2021 en de PVV kan het relatief kort houden.

Kijkende naar de jaarstukken heeft het College helaas weer haar best gedaan inzake het uitgeven van miljoenen euro’s belastinggeld aan zinloze zaken.

Read More