Marco Deen - spreekteksten

Voorzitter, vandaag stelt Provinciale Staten de onderzoeksagenda (ROVT) Noord-Holland en Flevoland vast en zoals de PVV al eerder heeft aangegeven kan onze fractie zich vinden in de zes onderscheiden criteria waar ambities aan worden getoetst, zoals ‘haalbaarheid’, ‘zicht op financiering’ en ‘bestaande energie’.

Read More

Voorzitter, de PVV kan het kort houden bij dit agendapunt. Met de meeste zaken zijn wij akkoord, maar zoals ook aangegeven tijdens de commissievergadering heeft onze fractie moeite met de voorgenomen duurzaamheidsambities die voor 2030 moeten aansluiten bij het op omvallen staande Klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Klimaatplan.

Read More

Voorzitter, hoewel wij als PVV met de meeste projecten kunnen instemmen, is onze fractie bezorgd over de kredietverhogingen bij een aantal verbeter- en uitbreidingsprojecten.

Read More