Marco Deen - spreekteksten

Voorzitter, de PVV kan kort zijn op dit agendapunt, aangezien onze inbreng in de commissie M&B op 16 september jongstleden glashelder was. Onze fractie is van mening dat het verstrekken van financiële middelen voor behoeftige ondernemers geen taak van de overheid is, maar van de Markt. Daar zijn we altijd heel duidelijk over geweest.

Read More

Voorzitter,
Ook in 2020 wordt er helaas flink ingezet op de energietransitie en circulaire economie. Zo wordt met betrekking tot de energietransitie gekeken naar een mogelijke sluiting van kolencentrales en de ruimtelijke inpassing van zonne- en windenergie. Maatregelen die naar de mening van onze fractie waanzinnig en volstrekt onnodig zijn.

Read More

Voorzitter, we gaan het hebben over het nieuwe coalitieakkoord.

Er is in ieder alles aan gedaan om dit akkoord geen afspiegeling te laten zijn van de verkiezingsuitslag. En dat is redelijk gelukt.

Ook voor de VVD is de lokroep voor het pluche onweerstaanbaar aanlokkelijk geweest en zo zijn we gekomen tot een volledig links college…

Read More