Marco Deen - spreekteksten

Voorzitter, de PVV kan het kort houden bij dit agendapunt. Met de meeste zaken zijn wij akkoord, maar zoals ook aangegeven tijdens de commissievergadering heeft onze fractie moeite met de voorgenomen duurzaamheidsambities die voor 2030 moeten aansluiten bij het op omvallen staande Klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Klimaatplan.

Read More

Voorzitter, hoewel wij als PVV met de meeste projecten kunnen instemmen, is onze fractie bezorgd over de kredietverhogingen bij een aantal verbeter- en uitbreidingsprojecten.

Read More

Voorzitter, vandaag bespreken we de begroting voor het komende jaar. De begroting van het wensdenken en de maakbaarheidsideologie.

In 2021 en de jaren daarna zullen er weer miljoenen euro’s belastinggeld gespendeerd worden aan duurzaamheidswaanzin en nepnatuur.

Read More