Marco Deen - vragen

Het lid M. Deen (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Read More

Toelichting

Naar aanleiding van de beantwoording op onze Statenvragen “Provincie gedraagt zich als bullebak richting de gemeente Medemblik” (*) en geluiden die onze fractie heeft opgevangen uit de gemeente, wil ondergetekende graag de volgende vervolgvragen aan het College stellen.

Read More

Het lid M. Deen (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Read More