Menno Ludriks - moties

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 12 februari 2018

Read More

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 12 februari 2018

Read More

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 13 maart 2017
Onderwerp: Niet in gebruik zijnde, defecte en technisch verouderde windturbines per direct te laten verwijderen of sommeren te laten verwijderen

Read More