Nick Kaptheijns - moties

Provinciale Staten van Noord-Holland,

Datum: 29 mei 2017
Onderwerp: Inventarisatie incidenten asielzoekers

Read More

Provinciale Staten van Noord-Holland,

Datum: 27 juni 2016
Onderwerp: onjuist gebruik term “vluchtelingen” in provinciale documenten

Read More