Nick Kaptheijns - spreekteksten

Voorzitter, naar aanleiding van berichtgeving inzake interne stukken van de provincie Noord-Holland waaruit het beeld naar voren komt dat datacenters tijdens extreme weersomstandigheden de levering van voldoende drinkwater aan huishoudens in gevaar kunnen brengen en miljoenen liters koelwater met onbekende chemicaliën lozen, hebben verschillende partijen, waaronder de PVV, de nodige kritische vragen gesteld.

Read More

Voorzitter, de PVV heeft het omvangrijke rapport van de Randstedelijke Rekenkamer met interesse gelezen en wil de rekenkamer bedanken voor alle gedane moeite. Zoals iedereen heeft kunnen lezen logen de conclusies er niet om, zowel voor de omgevingsdienst NZKG, als de provincie.

Read More

Voorzitter, de PVV steunt deze actualiteit volledig en we zijn benieuwd naar de beantwoording van de vragen die door de SP terecht zijn gesteld. In het verlengde van deze vragen heeft onze fractie ook nog een vraag.

Read More