Nick Kaptheijns - spreekteksten

Voorzitter, vandaag spreken wij over de begroting en het werkplan van de MRA voor 2019 en net als verleden jaar kon het de PVV niet bekoren.

Read More

Voorzitter, vanmiddag spreken we over de Begroting 2018 en het Werkplan van de Metropoolregio Amsterdam.

En het zult u vast niet verbazen, als ik zeg dat onze fractie niet erg enthousiast is.

Read More

Voorzitter,

De PVV is van mening dat de markt dit soort ontwikkelingen voor economische groei en banen op zich moet nemen zonder een prominente rol van de overheden. Zelfs geen faciliterende want ook daar zijn ook weer de nodige middelen mee gemoeid terwijl de praktijk zal uitwijzen dat het vooral voordelig is voor een select aantal bedrijven.

Read More