Nick Kaptheijns - spreekteksten

Voorzitter, het moge duidelijk zijn: de PVV ziet geen heil in de energietransitie.

De Energietransitie is namelijk gebaseerd op het Klimaatakkoord dat als doel heeft de CO2-uitstoot in 2030 met maar liefst 49% gereduceerd te hebben. CO2 zou namelijk verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde.

Maar is CO2 wel de klimaatknop waaraan gedraaid kan worden en waar heel veel belastinggeld aan verspild moet worden om uitstoot te verminderen?

Zo stelt emeritus hoogleraar natuurkunde Kees de Lange dat ons klimaat al 4,5 miljard jaar varieert en grote variaties vertoont door invloeden van allerlei factoren. Daarom is het onmogelijk het klimaat stil te zetten op een gewenste stand.

Read More

Voorzitter, vandaag spreken wij over de begroting en het werkplan van de MRA voor 2019 en net als verleden jaar kon het de PVV niet bekoren.

Read More

Voorzitter, vanmiddag spreken we over de Begroting 2018 en het Werkplan van de Metropoolregio Amsterdam.

En het zult u vast niet verbazen, als ik zeg dat onze fractie niet erg enthousiast is.

Read More