Nick Kaptheijns - spreekteksten

Geachte voorzitter,

Het doet mij deugd dat ik mijn maidenspeech kan houden over een onderwerp dat de gemoederen zo bezighoudt momenteel; de gewenste, volgens het merendeel in deze zaal zelfs noodzakelijke, opvang van asielzoekers in Noord-Holland. Waarbij de term ‘vluchtelingen’ - aangezien het in feite hoofdzakelijk niet over vluchtelingen gaat, nogal aan inflatie onderhevig is. Immers kiest men er bewust voor om duizenden kilometers af te leggen, waar ondertussen talloze veilige havens genegeerd worden, om specifiek toegang te kunnen krijgen tot Nederland. Men kiest bewust voor Nederland vanwege de sociale voorzieningen

Read More