Nick Kaptheijns - spreekteksten

Voorzitter,

De PVV is van mening dat de markt dit soort ontwikkelingen voor economische groei en banen op zich moet nemen zonder een prominente rol van de overheden. Zelfs geen faciliterende want ook daar zijn ook weer de nodige middelen mee gemoeid terwijl de praktijk zal uitwijzen dat het vooral voordelig is voor een select aantal bedrijven.

Read More

Voorzitter,
De circulaire economie is natuurlijk een gewenst toekomstbeeld waarin werkelijk alles deel uitmaakt van een kringloop, maar het is vooral een wensbeeld met een duidelijke, niet te onderschatten keerzijde.

Read More

Toelichting:

Uit het artikel "In Haarlem vlogen de stoeptegels door de busruiten" (Trouw, 14-6-2016) blijkt dat in de Haarlemse Schalkwijk een groep jongeren 12 juni jongstleden een bus met stoeptegels bekogelde, met een gewonde passagier en flinke schade tot gevolg. Tevens komt naar voren dat in maart 2016 herhaaldelijk stoeptegels door ruiten werden gegooid van bussen in Heemskerk en Zaandam.

Read More