Nick Kaptheijns - spreekteksten

Voorzitter, de PVV steunt deze actualiteit volledig en we zijn benieuwd naar de beantwoording van de vragen die door de SP terecht zijn gesteld. In het verlengde van deze vragen heeft onze fractie ook nog een vraag.

Read More

Voorzitter, de PVV heeft de adviezen van de gedeputeerde gelezen en is teleurgesteld dat de gedeputeerde het amendement die onze fractie samen met Forum voor Democratie heeft ingediend, afraadt.

De gedeputeerde stelt dat het vanwege de provinciale doelen op het gebied van verduurzaming van de energietransitie niet wenselijk is om hierop voor wind- en zonne-energie een uitzondering te maken.

Onze fractie betreurt dit standpunt, niet alleen omdat er geen basis is om door te gaan op de weg van hernieuwbare energie, maar ook omdat het een te grote druk legt op het landschap. Het amendement laten we dan ook staan.

Read More

Voorzitter, vandaag besluiten we als Staten over de provinciale omgevingsverordening.
En zoals onze fractie verleden week dinsdag tijdens de behandeling in de commissie RWK liet doorschemeren, zijn we bepaald niet enthousiast.

Read More