• Windmolens
  Proosten op succes van bewoonster Ina Vonk in haar strijd tegen de windmolen in Zijpe. Met de PVV'ers Dannij van der Sluijs (l) en Machiel de Graaf (r)
 • Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik, 2013)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik, 2013) (Foto: Michel van Bergen)

Het lid I. Bezaan (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vervolgvragen wil stellen aan de Commissaris van de Koning naar aanleiding van de beantwoording van de op 19 februari 2018 ingekomen en op 16 maart 2018 beantwoorde Statenvragen “Mogelijk zwakke plekken in selectie- en benoemingsprocedure burgemeesters” . (vraagnummer 17-2018)

Lees meer: Statenvragen "Vervolgvragen inzake mogelijke zwakke plekken in selectie- en benoemingsprocedure...